Jednoduchost --- Účelnost --- Design --- Flexibilita --- Cena --- Radost
"Můžete bydlet ve vlastním již od 16.200/m<sup>2</sup>."
"Dřevěné stavby za bezkonkurenční cenu."
"Flexibilita modulárního systému výstavby."
"Jedinečný design a ekologie staveb."
"Můžete bydlet ve vlastním již od 16.200/m2."

POVODŇOVÉ MONTOVANÉ DOMY - TYP PŘÍZEMNÍ

Na základě diskuse se starosty obcí v povodněni ohrožovaných lokalitách byla navržena  Ing.arch. Josefem  Vránou dřevostavba , který může odolávat bez větších probémů 50 nebo 100 letým povodním.

POPIS KONSTRUKCE

 

SPODNÍ STAVBA
Je tvořena piloty rastru 4,0 x 4,0 m  (resp. 3,0 x 3,0 m). Rastrový systém je doplňen stužujícími ŽB stěnami. Piloty jsou vyrobeny jako prefabrikáty o délce 4,5 - 7 metrů a prům. 25 cm.
Inženýrské sítě (voda,kanalizace,topná media, elektro) budou vedeny zemí v dostatečné hloubce a vyústěna do svislého ŽB potrubí (prefabrikát), vedoucího k bytové jednotce v 2.np. Prostor mezi piloty je vybetonován a vydlážděn. Na začátku a konci sestavy jsou vybetonovány 3 stupně, do kterých je opřeno sklopné schodiště. Po obvodě spodní stavby jsou umístěny sklopné panely. Oddělují též jednotlivé bytové jednotky mezi sebou. Tento prostor je využit jako garáž a technické a skladovací prostory.
Panely jsou smontovány z jeklových profilů s laťovou výplní 10/100 mm. Panely lze zvednout pomocí kladek a lankového ukotvení. V letním období múže být prostor spodní stavby otevřen a sloužit k různým aktvitám obyvatel.
V případě hrozby povodní jsou panely vysunuty do horní polohy a zdviženo schodiště. Zaplaveny tak budou pouze ŽB piloty a škody na majetku bude minimální. Po opadnutí vody lze prostor snadno vyčistit tlakovou vodou. Díky vedení sítí v ŽB potrubí nedojde k přerušení dodávek,ani ke kontaminaci okolí splašky.

 

HORNÍ STAVBA
Tyto sestavy jsou tvořeny obvodovými stěnovými a okenními panely a vnitřními ztužujícími stěnovými panely. Celek tvoří pevnou staticky vyhovující stavbu s tepelnými a hydroizolačními vlastnostmi,srovnatelnými se zděnou konstrukcí. Obvodové panely jsou obloženy deskami z minerálních materiálů. Každá bytová jednotka má balkon 1x2 metry, zavěšený táhly do nosné kce. .
Na střeše mohou být umístěny sluneční kolektory,které by byly využity pro ohřev teplé vody a nevyužitá energie skladována v bateriích a v případě potřeby vracena zpět do oběhu.
Domy jsou navrženy tak,aby vyhovovali kriteriím pro nízkoenergetickou stavbu a tudíž lze uvažovat o čerpání státních dotací. Takto řešené objekty lze také pojistit proti povodním.

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Obytná jednotka  je koncipována jako 3+kk (obývací prostor s kk, ložnice, koupelna s WC a  samostatné WC).

Cena na klíč od 1 764 676,-Kč+ DPH

 

 

 
Rozměry vnější: 9,00 x 9,00m
Rozměry vnitřní: 8,58 x 8,58m
Vnější plocha: 81,00m2
Vnitřní  plocha: NA
Celková zastavěná plocha vč. terasy: 81,00m2
Dispozice: 3+kk s terasou
Cena za m2 celkové zast. plochy od: 21.786,-Kč
Základní provedení - kategorie: ÚSPORNÝ
Vytápění: 5,29 kW/rok
Náklady na vytápění-přímotopy: NA
Tepelný odpor stavby: viz. ZDE

 

 

 

Příloha: 

pidiDOMY.cz, tel.: Ing. Jan Hanzl +420 723 095 704, Tomáš Kulíšek +420 603 894 240, e-mail: info@pididomy.cz